Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Fugleskydning - du finder tidligere år ved at klikke på overskriften

Fugleskydning 2024 afholdes lørdag den 22 JUN - sæt et stort X i din kalender.

Du kan allerede nu købe/bestille skydekort - 30,- pr. stk. eller 4 stk. for 100,-kr. 

 

Klik her for [skydekort som du køber med MobilPay] på nummer: 4015 2095 ( NOV 78, Hans Henrik Thyssen) - husk at anføre antal over 3 stk. og dit navn hvis en anden betaler for dig.

Print selv og medbring til Fugleskydningen som kvittering.

Du kan også sende en mail til lars@stevnsgarderforening.dk for at bestille/betale dine skydekort. 

 

*****

Fuglen er af træ har metalskiver påsvejst - og disse skal bortskydes.

Fuglekongen udnævnes ved et skud af en uvildig skytte.

Søren Skovly´s minde- og vandrepokal tildeles skytten af Næseringen.

 

Fugleskydningen lørdag den 11 JUN 2022 blev gennemført jfr. sædvanligt plansæt - læs mere under [Fugleskydning 2022] Fuglekonge 2022 er JUL 86, Jan Bull Jørgensen ved skud af AUG 21, Emil Nielsen.

Samme dag blev 415-NOV 67, Søren Sørensen (næstformand) hædret og udnævnt til æresmedlem i Stevns Garderforening:

Ligeledes blev MAJ 73, Leif Larsen (skydeleder/bestyrelsesmedlem emeritus) hædret med De Danske Garderforeningers hæderstegn efter indstilling fra bestyrelsen:

Fast program: 

Kl. 1000 - Paraden formeres og tamburer på plads - man er mødt i god tid - min. 15 minutter.

Kl. 1010 - Fanen udrulles, og der rettes op til march

Kl. 1015 - March

Kl. 1030 - Paraden præsenteres for regerende Fuglekonge

Kl. 1035 - Paraden føres til flaghejsning, og der synges: Der er ingenting der maner.....[Tekst - Printvenlig]

Kl. 1045 - Fuglekongen fører paraden til skydeområdet, og er vært for et lille glas mm

Kl. 1100 - Sikkerhedsbefaling v/skydelederen samt registrering af skytter + salg af skydekort

Kl. 1105 - Første skud ved regerende Fuglekonge

Kl. 1300 - ca..... Frokost/egen medbragt mad og præmieuddeling

Under Fugleskydningen er der dartturnering og luftbøsseskydning for damer - børn og Gl. Gardere samt salg af lodder til Amr. Lotteri. 

Der er gratis kaffe - samt salg af øl og vand.

Medbring gerne egne stole mm.

 

******

Fugleskydningen 2021 blev desværre også aflyst grundet CORONA-SIT i Danmark.

******

Fugleskydningen 2020 blev aflyst grundet CORONA-SIT i Danmark.

*****

Fugleskydningen 2019 var lørdag den 01 JUN. 

Fuglekonge 2019: JUL 91, Søren Bo Duvier Nielsen - boende i Singapore - ved skud af FEB 69, Preben Rasmussen. 

 

Læs om Fugleskydningerne v/årstallene under emnet - [2019 er opdateret].

Igen i år var Fugleskydningen på Humlemose i Lyderslev - en flot og veldrevet stevnsk proprietærgård:

 

 


Til Fugleskydningen synger vi ved flaghejsningen – læs (lær) gerne sangen her: Der er ingenting der maner

*****

Hvad er Fugleskydning? Læs mere her

*****

Fugleskydningerne afholdes hvert år i juni måned. Klik på årstallet for årets Fugleskydning.

Indkaldelsen udsendes i god tid til medlemmerne enten pr. mail eller som brevpost. Det tilstræbes, at alle medlemmer inden selve fugleskydningen modtager besøg af et bestyrelsesmedlem, der sælger skydekort.

Typisk købes der 4 – 8 skydekort, og disse danner grundlag for skydelisten til fugleskydningen. De fremmødte skytter afgiver sine skud i forhold til skydelisten, og der er præmie til både skytten og det solgte skydekort.

Der er ikke yderligere tilmelding, men traditionelt er tilslutningen god – sjældent under 35 gamle gardere samt nogle pårørende.

Sideløbende med fugleskydningen afvikles der skydning med luftbøsse, dart og salg af lotteri. Der er præmier til alle kategorier. De pårørende kan deltage i disse, men ikke skyde til fuglen.

Der afsluttes med præmieoverrækkelse og spisning af medbragt mad.

På hjemmesidens venstre side under ”Fugleskydning” sker der visning af årstal når der klikkes på linien.

Herunder nærbillede af fuglekongens kæde, der er en vandrekæde med fuglekongens navn og årstal graveret i vedhæng. Fuglekongen bærer værdigheden indtil den næste fugleskydning året efter. Første fugleskydning var i 1979.