Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Fugleskydning

Fugleskydningen 2019 er lørdag den 01 JUN, kl. 1000 - sæt stort X i din kalender.

Fuglekonge 2018: JAN 68, Hans Egon Pedersen

 

Oversigt over præmier mm opdateres snarest.

Læs om Fugleskydningerne v/årstallene under emnet - [2018 er opdateret].


Til Fugleskydningen synger vi ved flaghejsningen – læs (lær) gerne sangen her: Der er ingenting der maner

*****

Hvad er Fugleskydning? Læs mere her

*****

Fugleskydningerne afholdes hvert år i juni måned. Klik på årstallet for årets Fugleskydning.

Indkaldelsen udsendes i god tid til medlemmerne enten pr. mail eller som brevpost. Det tilstræbes, at alle medlemmer inden selve fugleskydningen modtager besøg af et bestyrelsesmedlem, der sælger skydekort.

Typisk købes der 4 – 8 skydekort, og disse danner grundlag for skydelisten til fugleskydningen. De fremmødte skytter afgiver sine skud i forhold til skydelisten, og der er præmie til både skytten og det solgte skydekort.

Der er ikke yderligere tilmelding, men traditionelt er tilslutningen god – sjældent under 35 gamle gardere samt nogle pårørende.

Sideløbende med fugleskydningen afvikles der skydning med luftbøsse, dart og salg af lotteri. Der er præmier til alle kategorier. De pårørende kan deltage i disse, men ikke skyde til fuglen.

Der afsluttes med præmieoverrækkelse og spisning af medbragt mad.

På hjemmesidens venstre side under ”Fugleskydning” sker der visning af årstal når der klikkes på linien.

Herunder nærbillede af fuglekongens kæde, der er en vandrekæde med fuglekongens navn og årstal graveret i vedhæng. Fuglekongen bærer værdigheden indtil den næste fugleskydning året efter. Første fugleskydning var i 1979.