Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Faste aktiviteter

FEB: Fællesskydning i Fladsåhallen med Fakse – Sydsjælland – Haslev og Stevns Garderforening.

MAR: Formandsmøde i Reg. 5: Deltagelse v/formand og bestyrelsesmedlemmer, men alle medlemmer, der har lyst, kan deltage.

MAR: Generalforsamling afholdes sidst i marts.

MAJ: Den 4. maj – aftenarrangement (markering af Danmarks befrielse) afholdes i Højeruplund, – alle kan deltage. Foreningen er repræsenteret med fane. Arrangør er Hjemmeværnskompagni Stevns.

JUN: Repræsentantskabsmøde for De Danske Garderforeninger.

JUN: Den 15. juni – Valdemarsdagen. Kransenedlæggelse ved Falck-stationen i Store Heddinge. Arrangør er De Danske Forsvarsbrødre.

JUN: Fugleskydning.

SEPT: Den 5. september: Markering af flagdagen ved Halifax mindestenen ved Højerup Ny Kirke ved Stevns Klint.

OKT: Vinterskydning på Hotherskolen i Hårlev starter i oktober. Der skydes hver anden tirsdag frem til sidst i marts.

OKT: Der tilstræbes aftenforedrag – åben deltagelse.

NOV: Indkaldelse af De Stevnske Fanekommandoer til mindehøjtidelighed ved Det Lille Kapel på Lille Heddinge kirkegård samt ved de 2 soldatergrave på Lyderslev kirkegård.