Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Kontingent & Medlemskab

Betaling af kontingent for 2024:

MØNS BANK.

REG.NR.: 6140.

KONTONUMMER: 4353 270.

MOBILPAY: 4015 2095.

Du er velkommen til at betale før fristen. 

Anfør venligst dit navn ved indbetalingen. Kontingentopkrævning udsendes omkring den 01 MAR m/betalingsfrist den 15 MAR.

Kontingentet er på kr. 325,-. Heraf afgives mere end halvdelen af beløbet til De Danske Garderforeninger til drift af hovedforeningen, Garderbladet, gaver og opmærksomhed til de tjenestegørende i Den Kgl. Livgarde, opmærksomhed og repræsentation for Kongehuset og lign. 


Du kan også indbetale beløbet kontant til kasserer Hans Henrik Thyssen, Bakkely, Frøslev, Stevns Landevej 50, 4660 Store Heddinge. 

 

*****

Stevns Garderforening bestræber sig på, at beregningen af anciennitet sker korrekt jfr. data fra De Danske Garderforeninger.

 

Ancienniteten for medlemskab i De Danske Garderforeninger regnes fra den dato, hvor man blev indmeldt i en lokal garderforening. Ved overførsel fra en lokal garderforening oversendes ancienniteten til den modtagende lokale garderforening.


Forvaltningen af medlemskabsanciennitet sker i De Danske Garderforeninger. Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme tab af data i forbindelse med overflytningen.


Det sker dog, at et medlem antager/husker at deres medlemskab startede i deres hjemsendelsesår, men ofte er der sket indmeldelse et eller flere år efter hjemsendelsen.


Det hænder, at et medlem i Stevns Garderforening oplever, at tildeling af deres hæderstegn ikke sker i forventet år.


Der er flere årsager hertil: Der kan være en fejl i informationen fra De Danske Garderforeninger eller medlemmet ikke har været indtegnet som medlem i et eller flere år i en mellemperiode.


Nogle medlemmer antager også fejlagtigt, at deres medlemskab af en årgangsforening har samme status med medlemskabet i De Danske Garderforeninger. Dette er ikke tilfældet, og flere medlemmer har desværre troet, at perioden i årgangsforeningen kunne tillægges ancienniteten i Stevns Garderforening.


Stevns Garderforening kan undtagelsesvis foretage sammenlægning af antal år i en anden lokal garderforening og antal år i Stevns Garderforening, selv om der har været et antal år uden registreret medlemskab i en garderforening.


Såfremt et medlem af Stevns Garderforening er tvivl om sin anciennitet i De Danske Garderforeninger i forhold til forventet tildeling af hæderstegn, kan man altid kontakte et bestyrelsesmedlem.


Proceduren for overrækkelse af jubilæumstegn er, at Stevns Garderforening på grundlag af fremsendte medlemslister fra De Danske Garderforeninger orienterer medlemmet om, at denne er berettiget til jubilæumstegn. Denne underrettes om, at overrækkelsen vil ske på enten førstkommende generalforsamling eller fugleskydningen samme år.


Der er ikke praksis for opsøgende overrækkelse på eks. bopælen eller tilsvarende. Et medlem kan frabede sig modtagelse af jubilæumstegn og/eller vælge at udskyde et jubilæumstegn til et senere og dermed højere antal år som medlem af De Danske Garderforeninger.


Har overrækkelsen af jubilæumstegn ikke fundet sted i det aktuelle år, vil jubilæumstegnet være ”i bero” indtil medlemmet fremmøder til enten generalforsamling eller fugleskydning i Stevns Garderforening i efterfølgende år.

 

*****

Generelt om DG hæderstegn: klik her – det tager et lille minut for up load af PDF-artikel fra DG.

*****

Du kan altid indmelde dig i en garderforening via linket i øverste linie “Garderforeningerne” eller ringe til et bestyrelsesmedlem.
Hurtig genvej til indmeldelse: klik her

Du kan altid sende mail til Stevns Garderforening på: Lars@stevnsgarderforening.dk


*****

Klik på billedet for at zoome ind.