Stevns Garderforening

Stiftet 1913

Nyheder

Generalforsamlingen 2020 AFLYSES  grundet det stigende CORONA-smittetryk. Mail er udsendt den 18 SEPT til medlemmerne.

 

Skydning 2020/2021 er berammet - læs mere under visningen: [Skydning]

 

Læs om foredrag under visningen: [Foredrag]  AFLYST

Seneste nyt fra DG den 02 OKT 2020:

Repræsentantskabsmødet 2020 aflyses:

I lyset af den seneste forværring af covid-19 situationen i Danmark, og de deraf følgende restriktioner i forhold til forsamlinger, har et samlet præsidie valgt af aflyse Repræsentantskabsmødet planlagt til afholdelse lørdag d. 10. oktober. 

Torsdag aften d. 1. oktober var præsidiet indkaldt til et ekstraordinært præsidiemøde, hvor eneste dagsordensemne var spørgsmålet angående årets repræsentantskabsmøde. 

Selvom mødet kan afvikles under gældende restriktioner, anser præsidiet det for værende uforsvarlig og etisk forkert at indkalde til et landsmøde med deltagelse af repræsentanter fra hele landet. 

Det var således et samstemmigt præsidie der torsdag aften definitivt besluttede at aflyse Repræsentantskabsmødet 2020. 

Således vil næstkommende Repræsentantskabsmøde blive afviklet i henhold til planen med Svendborg Garderforening som vært ved mødet lørdag d. 29. maj 2021. 

I henhold til den vedtægtsbestemte dagsorden for Repræsentantskabsmødet knytter præsidiet følgende bemærkninger: 

Alle forslag der var fremsat til afstemning i 2020 udskydes til mødet i 2021. 

Godkendelse af regnskab for regnskabsåret 2019 udskydes til mødet i 2021. 

Forelæggelse af budget for 2021, der betegnes som en orientering, udsendes til alle foreninger. Foreningerne kan skriftligt eller mundtligt stille spørgsmål til budgettet via mail sekretariatet@garderforeningerne.dk eller telefon 3315 5204. 

Valg af præsident. Præsidiet har modtaget én indstilling til posten som præsident: MAJ-70 Jens Crone. Crone fortsætter således i funktionen som præsident, og indstilles som kandidat ved mødet i 2021 for den resterende 1 – årige valgperiode. 

Valg af 1. vicepræsident. Ulrik Baunsgård er valgt som 1. vicepræsident og fortsætter i funktionen.  

Valg til øvrige tillidsposter udskydes til mødet i 2021. 

Repræsentantskabsmøde i 2022. Holstebro Garderforening har tilkendegivet ønske om værtsskab. Af praktiske hensyn overfor værtsforeningen har præsidiet givet Holstebro GF en forhåndsgodkendelse. 

Refusion af betaling 

Foreninger, der allerede har betalt for frokost i forbindelse med det nu aflyste Repræsentantskabsmøde, kan få tilbagebetalt pågældende beløb. 

Ønske om dette skal meddeles værtsforeningen Midtjydsk Garderforening skriftligt via mail til garder@nollund.dk med angivelse af forening samt beløbet størrelse. 

Mange venlige garderhilsner

Præsidiet, De Danske Garderforeninger

******

Vi er på FACEBOOK -:::::- Stevns Garderforening -:::::-

******

Fugleskydningen 2020 er aflyst grundet CORONA-Krisen i Danmark.

 

*****

  • Læs om seneste [Foredrag] den 25 OKT 2018

 

  • Klik ind på [Historie] - så finder du små film

 

 

 

  • Nyeste [Garderblade] er altid tilgængelige på egen side 

 

  • Garderbladet udkommer med et udgivelse mindre i 2018  - læs mere under [Garderbladet] her på hjemmesiden.

 

Gaven til en Gammel Garder: 

WITT-Design

(v/AUG 00, Martin Witt - gammel garder  naturligvis)

 

[klik her for yderligere information] eller

Videopresentation:      Design by Witt - Tokens of Happiness

Webshop:                    Design by Witt

Facebook:                   Design by Witt

Instagram:                 Tokens of Happiness

Kontakt lars@stevnsgarderforening.dk hvis du vil høre mere og vores medlemspris (flere indkøb). 

 

Se TV Lorry´s serie om Den Kgl. Livgarde - flere filmklip lagt ind herunder:

[Livgarden - Høvelte kaserne er deres hjem]

[Kun 5 ud af 300: Livgarden mangler kvinder]

[Livgarden - Benhård test uden søvn]

[Livgarden - Bykamp tester fælleskab]

[Livgarden - Fra drenge til mænd]

 

*****

Der søges oplysninger om emblem med bånd

En samler af blandt andet medaljer og emblemer har fået et problem, som han håber medlemmer af Stevns og Omegns Garderforening, i dag Stevns Garderforening, kan afklare for ham.

Foreningens emblem, der er forsynet med en nål, blev angiveligt fremstillet en håndfuld år efter foreningens stiftelse i 1913.

Dette emblem findes også i en version, hvor det er forsynet med et blå-hvidt bånd. Se venligst foto.

Emblemet med nævnte bånd er ikke tryllet frem i sjov eller leg, idet samleren har set flere tilsvarende eksemplarer.

Hvem hvorfor, i hvilken anledning og hvornår med videre er emblemet med det blå-hvide bånd blevet benyttet? Disse spørgsmål søger samleren svar på.

Det kan i øvrigt tilføjes, at nævnte emblemer har tilhørt Stevns Garderforenings mangeårige formand, Søren Larsen Skovly (1901-1984).

Henvendelse til sekretær Lars Juel Clement på mail:

Lars@stevnsgarderforening.dk eller tlf. 2275 2663

 

Har du bemærket: Køb/Salg & Bytte?

Du kan læse om jubilæumstegn på siden for Kontakt og Medlemskab

 

Har du besøgt andre garderforeningers hjemmesider? – vi har linket til dem alle via vores side “Links