Stevns Garderforening

Stiftet 1913

2013

Siriusforedrag.

I pausen kunne man komme tæt på siriusudstyret.Foredraget blev afviklet planmæssigt torsdag den 24. oktober 2013, kl. 1930 på Kursuscenter Klinten i Rødvig-Stevns.

Omkring 95 fremmødte tilhørere blev fanget af Jens Bonde´s engagerede, smittende tilgang og foredrag om dette helt specielle område af Danmarks rige. Med mange fantastiske billeder og meget nærværende beretninger, hørte man om de store udfordringer og krav 2 mand og 13 hunde under en patrulje på 4 måneder i Nordøstgrønland skulle håndtere. Jens Bonde er i sandhed bidt af Grønland. Selv om han har aftjent sine forpligtigelser gennem flere kontrakter, bliver han stadig indsat ad hoc for Søværnet når der opstår akut behov for assistance som aktiv Sirius-patruljeleder.

Jens Bonde er gammel garder og sergent i Livgarden, Jægersoldat og Sirius-patruljeleder. Netop nu er han studerende på Aalborg Universitet. I pausen havde forfatteren og nære ven til Jens Bonde, tidl. Jægersoldat og Gardersergent, medlem af Stevns Garderforening Thomas Rathsack taget sin nyeste bog: Sort Daggry med. Der blev solgt mange signerede bøger denne aften.

*****

Fanebærer FEB 69 Preben Rasmussen er tildelt hæderstegn (pressemeddelelse)

Ved Stevns Garderforenings 100-års jubilæumsfestlighed lørdag den 20. juli 2013, blev foreningens fanebærer Preben Rasmussen, Humlemosegård, Lyderslev – garder årgang februar 1969, tildelt De Danske Garderforeningers hæderstegn for sit nu 25-årige virke som fanebærer. I indstillingen til hæderstegnet, blev det særligt fremhævet, at Preben Rasmussen altid korrekt, stolt og med stor punktlighed fører foreningsfanen ved enhver repræsentation. Ved jubilæumsdagens march med ca. 60 deltagere, gennem Store Heddinge under ledsagelse af 2 tamburer fra Den Kongelige Livgarde, var det naturligvis også Preben Rasmussen, der gik forrest med fanen.

Det var med stor glæde, at Stevns Garderforening kunne lade præsidenten for De Danske Garderforeninger, Jan Bruun Andersen overrække udmærkelsen og hæderstegnet under aftenfesten på Traktørstedet Højeruplund. I sin tak til foreningen nævnte Preben Rasmussen bl.a., at han med ville varetage sin opgave fremover med samme ære og respekt for Stevns Garderforenings fane mange år endnu.