Stevns Garderforening

Stiftet 1913

2012

PRESSEMEDDELELSE – Lokalhistorisk Arkiv – Stevns

Dette års udgave af ”Stevns før og nu” er udkommet.

Dette års bind af „Stevns før og nu” er det fjortende i rækken. Som i de seneste udgaver har begge de stevnske lokalarkiver bidraget med artikler til bogen. Også i år kommer vi med vore artikler vidt omkring. Man kan læse om barndomserindringer fra Store Heddinge og om området, der omfatter landsbyerne Endeslev, Vråby og Himlingøje. Der er en historie om Hårlev bryggeri, om Tommestrups roser og om en stevnsk spillemand. Vi bringer ligeledes en beretning om en tidligere borgmesters vej fra plovfure til borgmesterstol, og en artikel om jernbanestationens storhed og fald mangler heller ikke. Stevns Garderforening har i anledning af foreningens 100 års jubilæum udarbejdet et jubilæumsskrift, der også optræder i dette års udgave af „Stevns før og nu“. Endelig er der nogle artikler om Store Heddinges historie skrevet på baggrund af den avis, der udsendtes i forbindelse med byens 500 år købstadsjubilæum i 1941.

Som vore trofaste læsere ved, plejer vi for at undgå de blanke sider, der uvilkårligt vil opstå, når bogens sidetal skal udgøre en helhed, at gøre disse sider til fotosider. Emnet for dette års fotosider er „Landsbymiljøer før og nu“.

Der er skrevet talrige sange om Stevns, og hvert år har vi da også bragt en sådan sidst i bogen, og den tradition fortsætter vi også med i denne udgave. Teksten til årets stevnssang er forfattet af Henrik Hatt Olsen fra Hellested, og den kan afsynges på melodien til „Det lysner over agres felt“.

Det er vort håb, at også dette års udgave af „Stevns før og nu“ vil blive vel modtaget af lokalbefolkningen.

Bogen kan købes følgende steder: Stevns Lokalhistoriske Arkiv, SuperBrugsen  og Super Bedst i Store Heddinge. DagligBrugsen, Hjemmekøbmanden og Stevns Boghandel i Rødvig, DagligBrugsen i Hellested og Sparkøbmanden i Lyderslev og Klippinge. Vallø Lokalhistoriske Arkiv, DagligBrugsen i Strøby, Staxen i Hårlev og Bog og idé i Faxe. Bogladen i Køge

*****

 

Fanebærer FEB 67 Preben Rasmussen og formand 415 NOV 67 Søren Sørensen deltog den 11. november 2012 i den årlige mindehøjtidelighed på Lille Heddinge kirkegård og Lyderslev kirkegård, hvor de faldne fra 1. og 2. Verdenskrig bliver mindet.

Stevns Garderforening deltager sammen med Forsvarsbrødrene, HJV Stevns og Stevns
Marineforening. På Lille Heddinge kirkegård står Ole Frandsen Andersens kiste i Det lille Kapel. På Lyderslev kirkegård er der engelske og tyske soldaters krigergrave.

*****

Thomas Rathsack trak fulde huse den 25. oktober 2012 i Rødvig – se mere under “Fotoarkiv” i venstre side.

*****

 

(Foto: Charlotte Skøtt/Stevnsbladet)

Stevns Garderforening deltog fredag den 15. juni 2012, kl. 1900 – Valdemarsdag, i Flagfestgudstjeneste i Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge. Der var indkaldt foreningsfaner fra øvrige foreninger på Stevns – herunder Marineforeningen og Forsvarsbrødrene. 9 faner i alt var repræsenteret.

Stevns Garderforenings fane blev båret af Fanebærer, FEB 69, Preben Rasmussen bistået af best.mdl. NOV 78, Lars Juel Clement.

Store Heddinge Tambourkorps spillede til opstilling af fanerne foran kirken samt senere i kirken. Sognepræst Per Vibskov forestod prædiken med Dannebrog som tema. Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Asserhøj forestod tale for fanerne og uddeling af 4 nye faner til lokale foreninger. Efter Gudstjenesten var der march til HJV-gården i Store Heddinge, hvor Falck, Store Heddinge i samarbejde med Super Best, Store Heddinge var vært for et kaffebord med lagkage mm.

******

 

Formanden for Stevns Garderforening, 415 NOV 67, Søren Sørensen, Klippinge, blev hædret lørdag den 9. juni på De Danske Garderforeningers Repræsentantskabsmøde i Fredericia.

Formanden blev tildelt De Danske Garderforeningers Hæderstegn, og dette blev overrakt af præsidenten, Jan Brun Andersen. Begrundelsen for tildelingen at denne store hædersbevisning var blandt flere, at han siden 1988 havde været bestyrelsesmedlem i Stevns Garderforening, både som næstformand og senest som formand gennem flere år. Hæderstegnet er en flot anerkendelse for det store og frivillige arbejde, der ligger i opgaverne for et ansvarsfuldt foreningsvirke til gavn for en lokal garderforening.

150 repræsentanter fra De Danske Garderforeninger deltog i årets Repræsentantskabsmøde i Fredericia.

Søren Sørensen har bevaret sin kontakt til Kongehuset, idet han ofte fungerer som chauffør ved større offentlige arrangementer, hvor Kongehuset er repræsenteret. Han har kørt for samtlige medlemmer at det danske Kongehus, men også for et bredt udsnit af de øvrige udenlandske kongehuse samt mange statsoverhoveder.

Mange stevnsboer har erhvervet sit første kørekort hos Søren Sørensen, der indtil få år siden var erhvervsaktiv som selvstændig kørelærer på Stevns.

******