Stevns Garderforening

Stiftet 1913

2021

Foredraget torsdag den 28 OKT 2021 med vicestatsobducent og retsmediciner Peter Juel Thiis Knudsen var en stor succes. Over 100 deltagere havde en spændende aften.

Foto: Johnny Frederiksen, JAN 2005 - Thailand.

 

En retsmediciner får den døde til at fortælle historien om sin død!

 **** 

 

Kære medlemmer i Stevns Garderforening (mail udsendt den 09 MAJ 2021).

Det er med blandede følelser jeg skriver dette indlæg.

Coronasituationen synes at være nedadgående, forsamlingsforbuddet er hævet, og vi havde i bestyrelsen glædet os til at kunne byde medlemmerne velkommen til fugleskydning den 12. juni i år.  

Visse udfordringer har dog vist sig ved at afholde fugleskydning. Den intime kontakt skytter har med geværet, der benyttes til fugleskydning, og geværet som går på omgang mellem hver enkelt skytte skal afsprittes mellem hver skydning, ligesom skydestol samt de andre aktiviteter vi har på dagen, vil kræve en særlig hygiejne. 

Set i lyset af dette, selvom ikke alle er enige i denne betragtning, men også at coronafaren stadig lurer, har vi i bestyrelsen valgt ikke at tage nogen chancer og derfor besluttet endnu engang at aflyse vores fugleskydning. 

 

Jeg skal herefter blot meddele, at jeg har valgt at træde et skridt tilbage, således at næstformand Apr-87 Jens Egsgaard overtager formandsposten pr. 1.6.2021.   

Jeg vil takke alle for den tillid og opbakning der har været udvist mig som formand. 

I ønskes alle en god sommer. 

Med venlig hilsen

NOV-67, Søren Sørensen

 

 

Vi udskrev en medlemskonkurrence (april) og vinderne er:

NOV-61, Mogens Madsen, JAN-72, Erling Svan og JUL-91, Søren Bo Duvier Nielsen (regerende Fuglekonge - længst siddende). Alle har ønsket denne præmie:

Stort tillykke til vinderne, der får præmierne overdraget på CORONA-sikker måde. 

Der blev stillet nedenstående spørgsmål:

 • Kan Stevns Garderforening opløses – hvis JA – hvilke krav ? – hvis NEJ – årsag 

  Vedtægternes §9.1 Så længe Stevns Garderforening tæller mindst 20 medlemmer, kan den ikke opløses.

  Ved et medlemsantal på under 20 medlemmer, kan foreningen kun opløses når 4/5 af medlemmerne skriftligt stemmer herfor. Der skal herefter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes endelig afgørelse med stemmeflertal om anvendelsen af foreningens midler og genstande.

 • Hvor mange besøgte hjemmesiden i 2015 (antal klik/gæster)?

  I 2015 var der 10.830 klik/gæster på Stevns Garderforenings hjemmeside.

 • Hvem er regerede Fuglekonge?

  JUL-91, Søren Bo Duvier Nielsen

 • Hvem havde vi som den første foredragsholder?

  Chefpolitiinspektør Per Larsen, Københavns Politi

 • Hvem leder vores skydninger?

  MAj-73, Leif Larsen

 • Hvad koster medlemskabet i 2021?

  300 kr.

 • Hvem sidder i bestyrelsen? 

  Formand: 415-NOV-67, Søren Sørensen

  Næstformand: APR-87, Jens Egsgaard 

  Kasserer: NOV-78, Hans Henrik Thyssen

  Bestyrelsesmedlem: AUG-07, Ruben Lykke Pedersen

  Skydeleder/bestyrelsesmedlem: MAJ-73, Leif Larsen

 

Der var 5 gode præmier på spil: Garderportvin – chokolade – manchetknapper – slipsenål – GD-ølglas. 

 ***

Kære medlemmer i Stevns Garderforening (mail udsendt den 09 MAJ 2021).

Det er med blandede følelser jeg skriver dette indlæg.

Coronasituationen synes at være nedadgående, forsamlingsforbuddet er hævet, og vi havde i bestyrelsen glædet os til at kunne byde medlemmerne velkommen til fugleskydning den 12. juni i år.  

Visse udfordringer har dog vist sig ved at afholde fugleskydning. Den intime kontakt skytter har med geværet, der benyttes til fugleskydning, og geværet som går på omgang mellem hver enkelt skytte skal afsprittes mellem hver skydning, ligesom skydestol samt de andre aktiviteter vi har på dagen, vil kræve en særlig hygiejne. 

Set i lyset af dette, selvom ikke alle er enige i denne betragtning, men også at coronafaren stadig lurer, har vi i bestyrelsen valgt ikke at tage nogen chancer og derfor besluttet endnu engang at aflyse vores fugleskydning. 

 

Jeg skal herefter blot meddele, at jeg har valgt at træde et skridt tilbage, således at næstformand Apr-87 Jens Egsgaard overtager formandsposten pr. 1.6.2021.   

Jeg vil takke alle for den tillid og opbakning der har været udvist mig som formand. 

I ønskes alle en god sommer. 

Med venlig hilsen

NOV-67, Søren Sørensen

***

Vi forsøger at afholde generalforsamling senere i 2021 afhængigt af CORONA-restriktionerne og vaccinationsstatus hos medlemmerne.

Generalforsamlingen blev 2020 AFLYST.

***

Årgangsparaden 2021

De lokale formænd er tilskrevet således:

Årgangsparade på Livgardens Kaserne er for mange gamle gardere og deres årgange en begivenhed, der bliver set frem til, og specielt hvis egen årgang har jubilæum. Desværre blev Årgangsparaden i 2020 aflyst som følge af Corona og Covid 19, hvilket naturligvis medførte, at en hel del arrangementer blev aflyst.

Nu skriver vi 2021, og vi kæmper stadig med Corona og Covid 19, og igen ser vi frem mod en Årgangsparade, - bliver den afholdt i år eller ej …

Efter drøftelse mellem Præsidenten for De Danske Garderforeninger og Chefen for Den Kongelige Livgarde er aftalt, at:

Årgangsparade i maj 2021 er aflyst.

Årgangsparade planlægges i stedet afholdt søndag den 10. oktober 2021.

MEN … afholdelse er naturligvis under forudsætning af, at der fra regering og sundhedsmyndigheder gives mulighed herfor, samt at der fra Hærkommandoen gives tilladelse til, at denne type arrangementer med deltagelse af mange eksterne deltagere kan finde sted. Der planlægges således på 10. oktober, men muligheden/risikoen for aflysning er der stadig. 

I må meget gerne dele dette med jeres medlemmer, således at vi kan komme ud til flest mulige med information om Årgangsparaden. Der vil selvfølgelig blive skrevet om ny dato i det kommende nummer af Garderbladet, men da vi ved, at mange er i gang med at planlægge for paraden, så vil det være på sin plads at sprede informationen hurtigst muligt.

Med Garderhilsen

Jan Stoltenborg

De Danske Garderforeninger